Další rozšíření pro sběr podpisů realizované komisí EU

EVROPSKÁ KOMISE,
S ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1042 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví dočasná opatření týkající se lhůt pro sběr, ověřování a přezkoumání stanovených v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na vypuknutí COVID-19, a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedené iniciativy,

 

 

Z těchto důvodů lze vyvodit závěr, že podmínky pro prodloužení období sběru jsou splněny u 5 iniciativ, u nichž období sběru probíhalo 1. května 2021. Tato období sběru by proto měla být prodloužena o tři měsíce.

 

Nová data ukončení období sběru u následujících iniciativ budou následující:

 

  • iniciativa s názvem „VOLITELÉ BEZ HRANIC, plná politická práva pro občany EU“: 11. června 2022;
  • iniciativa s názvem „Start bezpodmínečných základních příjmů (UBI) v celé EU“: 25. června 2022;
  • iniciativa s názvem „Libertà di condividere“: 1. srpna 2022;
  • iniciativa s názvem „Právo na vyléčení“: 1. srpna 2022;
  • iniciativa s názvem „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz postupů hromadného sledování biometrických údajů“: 1. srpna 2022;
  • iniciativa s názvem „Zelené zahradní střešní desky“: 1. srpna 2022.

 

 

%d blogeři, jako je tento: