Naším cílem je zavést zavedení bezpodmínečných základních příjmů v celé EU, které zajistí materiální existenci každého člověka a příležitost účastnit se společnosti jako součást její hospodářské politiky.

Tohoto cíle bude dosaženo při zachování pravomocí svěřených EU Smlouvami.

Žádáme Komisi EU, aby předložila návrh bezpodmínečných základních příjmů v celé EU, které snižují regionální rozdíly, aby se posílila hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU.

Tím bude realizován cíl společného prohlášení Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, které v roce 2017 uvedlo, že „EU a její členské státy budou rovněž podporovat účinné, udržitelné a spravedlivé systémy sociální ochrany k zajištění základního příjmu“ za účelem boje proti nerovnosti.

Už se nemůžete podepsat!
Výsledky až dosud

Další údaje viz: UBI-europe.net

 

Realizováno další prodloužení sběrné lhůty! Viz pdf

Dozvědět se více

Chcete být aktivní?

Vyplňte tento formulář a připojte se k týmu!. 

  Jméno (povinné)

  Příjmení (povinné)

  E-mail (vyžadováno)

  Země (povinné)

  schopnosti

  Komentář


  Přijmout podmínky (povinné)
  Používáním tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu.